Edward Sturing Court

Voetbal

Al een aantal jaren staat er aan de Maasstraat een prachtig voetbalcourt. Tot vandaag de dag maken veel kinderen, tieners en jongeren gebruik van dit court. Ook de basisscholen maken hier gebruik van.

Om dit alles in goede banen te geleiden, is er vanaf het begin van de oprichting van het court een werkgroep actief die zich richt op de handhaving en speelmogelijkheden op en rondom het court. Deze groep bestaat nu uit 6 enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers kan je herkennen aan hun kleding met daarop ‘Edward Sturing Court Crew’.

Deze jongens vormen een werkgroep die voornamelijk bezig zal zijn met het begeleiden van de dagelijkse processen op het court en het organiseren van activiteiten op en rondom het Edward Sturing court. Ook zijn deze jongeren bereid om mee te helpen als er door anderen iets wordt georganiseerd op het court.

Omdat deze jongens over veel positieve kwaliteiten beschikken, en een breed netwerk hebben, proberen zij deze kwaliteiten in te zetten en zo een goede sfeer te creëren. Jongeren die peer to peer aan de slag gaan. Ook nemen deze jongens deel aan de vergaderingen van het jongerencentrum Twilight. Een goed contact onderhouden met buurtbewoners en gebruikers van het court staan centraal.

Om een goede balans te vinden tussen de gebruikers van het voetbalcourt en de buurt is het belangrijk om mensen te vinden die zich willen aansluiten in de werkgroep ESC Crew. Het betreft buurtbewoners die samen met de werkgroep gaan kijken waar er verbeterpunten liggen en zich regelmatig willen inzetten voor

activiteiten op en om het voetbalcourt. Bij deze een oproep aan alle buurtbewoners om je op te geven als deelnemer van het Edward Sturing court.

Een aantal belangrijke regels betreft het gebruik van het voetbalcourt:

  • Niet op het terrein komen van de begraafplaats! Ook niet als je bal op het terrein ligt van de begraafplaats. Dit is een algemene respectsnorm!
  • Iedereen is welkom en mag daarom meedoen!
  • Houd rekening met de tijd en stop met voetballen als het al laat is. Wees geen overlast veroorzaker!
  • Gooi je afval in de prullenbak!
  • Geen alcohol en drugs gebruik op en om het court!

 Info: 06 - 520 510 50 (Ecevit Yavuz jongerenwerker Stimenz voorheen Wisselwerk)